PANEL DE VERIFICACIÓN DE CARNET SANITARIO 
Carnet Número/Año.: / 

Estado Carnet Car Eje Car Nro Datos de la persona Car Fec Emi Car Fec Ent Car Fec Ven csalugdes Pro Des Ti MDes Ti DDes Car Anu Car Anu Det lab fon gin rad cli car odo oft orl ped psi tra